Aktualności

Relacje ze szkolnych wydarzeń.

25/11/2015 - 09:26:23

Biała wstążka24 listopada bieżącego roku uczniowie klasy II a razem z wychowawcą i pedagogiem szkolnym wzięli udział w kampanii zorganizowanej dla mieszkańców miasta. Akcja poruszała problem przemocy wobec kobiet. Pomysłodawcami przedsięwzięcia były Komenda Powiatowa Policji w Wałczu oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uczestnicy przypinali mężczyznom białe wstążki, jako symbol walki z tyranią wobec pań. By jeszcze bardziej zaakcentować tematykę akcji przygotowano hasła i transparenty, które zwracały uwagę przechodniów. Mieszkańcy Wałcza, szczególnie męska część, podejmowali z nami dyskusję i chętnie wypinali pierś do przypięcia wstążki.

Kampania „Biała Wstążka” rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie – właśnie wtedy, w przeciągu zaledwie sześciu tygodni, 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet i będą reagować, widząc agresję stosowaną wobec kobiet.

Należy pamiętać, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka. Mamy nadzieję, że nasze publiczne wystąpienie wywołało refleksję i powstrzyma mężczyzn przed pochopnym podnoszeniem ręki na kobity, a argument użycia siły przegra walkę z rozumem, uczuciem i rozsądkiem.

Barbara Frejmut, Wiktor Jabłonka

24/11/2015 - 12:03:00

Profilaktyka Oczami Młodzieży

Kamila Gościńska, uczennica klasy trzeciej Gimnazjum nr 2 w Wałczu została laureatką etapu wojewódzkiego konkursu „Profilaktyka Oczami Młodzieży”, w kategorii „Plakat profilaktyczny”.

Organizatorem konkursu była Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Fundacja Razem Bezpieczniej w Szczecinie.

Konkurs miał na celu:

 • promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa młodzieży województwa zachodniopomorskiego,
 • aktywizację środowisk szkolnych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym,
 • podnoszenie poziomu świadomości prawnej i wiktymologicznej (zobacz: wiktymologia) dzieci i młodzieży,
 • edukację na rzecz bezpieczeństwa i aktywizację czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Konkurs angażował do pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli, gdyż zadaniem opiekuna było opracowanie scenariusza lekcji profilaktycznej. Scenariusz lekcji opracowany przez pana Piotra Owczarka musiał uwzględniać wykorzystanie pracy twórczej (plakatu profilaktycznego) zgłoszonego do konkursu, którego autorką była Kamila. Praca Kamili miała przedstawiać cel konkursu oraz poprzez pomysłowość i zaangażowanie artystyczne promować ideę bezpieczeństwa widzianą oczami młodych ludzi. Uczennica najpierw została laureatką etapu powiatowego a jej praca zakwalifikowana została do etapu wojewódzkiego.

Uroczyste podsumowanie konkursu „Profilaktyka Oczami Młodzieży” odbyło się 23 listopada 2015 roku w budynku Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Szczecinie. Wręczenie nagród poprzedziły warsztaty, które były dodatkową atrakcją tego dnia. Uczniowie podczas warsztatów dowiedzieli się jak wyposażone jest studio telewizyjne oraz jak wygląda w nim praca. Zostali zapoznani z pracą prezentera, operatora kamery, montażem materiału filmowego oraz z zasadami wykonywania fotografii. Wręczenia nagród i wyróżnień dokonali: Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jarosław Sawicki, pani Maria Bartczak Dyrektor Oddziału, Redaktor Naczelny TVP Szczecin, pani dr Anna Nowak Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Gratulujemy Kamili sukcesu i liczymy, że głos młodych ludzi w sprawach związanych z profilaktyką, przyczyni się do wzrostu świadomości na ten temat wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Piotr Owczarek

Wiktymologia - dziedzina nauki, której zadaniem jest całościowa analiza zjawisk dysfunkcjonalnych i zapobieganie nieprawidłowym procesom i zjawiskom, których wynikiem są różnorodne formy pokrzywdzenia.
Źródło definicji: Encyklopedia PWN

 


Galeria

Na skróty

Odsyłacze graficzne do wybranych działów na naszej stronie internetowej.

Galeria zdjęć

Zdjęcia z imprez szkolnych.


Nasza szkoła

Informacje o naszej szkole.O szkole

Robert Schuman

Nasze gimnazjum od 23 listopada 2004r. nosi imię Roberta Schumana. Czy to przypadek? Na pewno nie. Z całą odpowiedzialnością zdecydowaliśmy, by właśnie Robert Schuman był naszym patronem. Dlaczego? A czy jest człowiek, który bardziej zasługuje na taki "żywy pomnik" jakim jest nasza szkoła? Ktoś może powiedzieć, że tak, że w historii było wiele takich osób. Zapewne, ale my spośród nich wybraliśmy właśnie Roberta Schumana. To jego dokonania a także osobowość miały wpływ na nasz wybór.

Prosty, skromny i uprzejmy oto cechy, którymi określali Roberta Schumana jego przyjaciele i znajomi. To człowiek prawy, wierny zasadom, ale równocześnie postępowy. Gorący zwolennik nowatorskiego pojęcia patriotyzmu, według którego "liczy się przede wszystkim miłość do współbraci, nie zaś zewnętrzne przywiązanie do miejsc" Robert Schuman był człowiekiem wierzącym, ale nikomu nie narzucał swych poglądów. Tak w życiu prywatnym, jak i publicznym kierował się zasadami pełnej tolerancji i demokracji. Obce mu było przekonanie o własnej wyższości i nieomylności.

Kliknij

Historia szkoły

W 1618 roku do Wałcza przybyli jezuici - zakon stanowiący w Polsce od XVI do XVIII wieku niemałą potęgę. Po okresie poświęconym organizacji rozpoczęli starania o założenie szkoły. Okazały się one skuteczne, bowiem w 1651 roku władze miasta prawnie przekazały jezuitom tzw. "Górę Mniszą". W 1662 roku zakonnicy wybudowali swoją nową siedzibę i założyli szkołę, której fundatorami byli m. in. Tuczyńscy. Patronem szkoły został św. Stanisław Kostka. U stóp Góry Mniszej zbudowano również domki mieszkalne dla młodzieży. Na przeszkodzie w dalszym rozwoju jezuickiej placówki oświatowej stanęło jej niefortunne położenie w pobliżu rozlewiska jeziora Raduń i mokradeł rzeczki Młynówki. Dlatego jezuici zaczęli zabiegać o jak najszybsze przeniesienie szkoły do miasta.

W 1671 roku na mocy patentu króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673), bracia zakonni objęli w posiadanie obszar zwany w gwarze "Górą Rybią" albo "Górą Burmistrzowską" (obecnie znajduje się tutaj Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Kazimierza Wielkiego). Mimo to Góra Mnisza wciąż pozostawała własnością jezuicką. Władze miasta wielokrotnie wysuwały pretensje do tego terenu. Ale dopiero 5 sierpnia 1771 roku został zawarty układ: góra wróciła do miasta w zamian za przyznaną jezuitom ziemię koło Strączna. W II połowie XVIII wieku na Górze Mniszej założono cmentarz. Plan miasta z 1810 roku dzielił miejsce pochówków na dwie części: niemiecko-katolicką i polsko-katolicką. Najprawdopodobniej Polaków i Niemców chowano osobno.

Kliknij

Laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych

Informacje o laureatach i finalistach wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Mateusz Śmich

Laureat konkursu informatycznego

Magdalena Wilczyńska

Laureatka konkursu polonistycznego

Justyna Kowalczewska

Laureatka konkursu polonistycznego

Ludzie uczą się w 25 procentach od mistrza, w 25 procentach słuchając samych siebie, w 25 procentach od przyjaciół, a w 25 procentach uczy ich czas.

Paulo Coelho

Kontakt

Dni wolne od zajęć, szukaj na stronie, kontakt.

Dni wolne od zajęć

 1. 11.09.2015 r.
 2. 2.11.2015 r.
 3. 18.04.2016 r.
 4. 19.04.2016 r.
 5. 20.04.2016 r.
 6. 2.05.2016 r.
 7. 27.05.2016 r.

Szukaj


Adres

Gimnazjum nr 2
im. R. Schumana w Wałczu
78-600 Wałcz
   ul. M. Konopnickiej 2
  67 258 47 28
  g2walcz(at)gazeta.pl
  g2walcz.com