Aktualności

Relacje ze szkolnych wydarzeń.

14/02/2017 - 11:08:50

G2 WałczBurmistrz Miasta Bogusława Towalewska informuje o propozycjach dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji z dyrektorami placówek szkolnych i radnymi Rady Miasta wypracowano propozycje organizacyjne dla wałeckiej oświaty. Szkoły podstawowe i Zespół Szkół Miejskich nr 1 z mocy ustawy stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi, a Gimnazjum nr 2 zostanie przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową. Zespół Szkół Miejskich nr 2 (Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum dla dorosłych) zostanie wygaszony. Zaplanowano również nowe obwody szkolne.

W wyniku reformy w naszym mieście będą funkcjonować: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 (przekształcone Gimnazjum nr 2), Szkoła Podstawowa nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 5 (Zespół Szkół Miejskich nr 1).

W roku szkolnym 2017/2018 nie będzie rekrutacji do klas I gimnazjów. Uczniowie klas II i III gimnazjów w roku szkolnym odpowiednio 2017/18 i 2018/19 będą kontynuować naukę w dotychczasowych szkołach, aż do czasu ich likwidacji w 2019 roku.

Zespół Szkół Miejskich nr 2 będzie funkcjonował do czasu ukończenia przez obecnych uczniów klas II, III Gimnazjum nr 3 i uczniów klasy III Gimnazjum dla dorosłych, czyli do 31 sierpnia 2019 roku.

Ośmioletnie szkoły podstawowe przeprowadzą rekrutacje do klas I na rok szkolny 2017/2018.

Zakładamy również możliwość przyjęcia uczniów do klasy IV i VII w Szkole Podstawowej nr 2 na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski będą mogły być składane w terminie określonym przez Burmistrza po podjęciu przez Radę Miasta do 31 marca 2017 roku uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Przyjęte rozwiązania mają na celu zapewnienie stabilnych ram organizacyjnych dla funkcjonowania wałeckich szkół w okresie koniecznych przekształceń, w tym zagwarantowanie miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom i miejsca pracy nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

G2 Wałcz

Źródło: UM Wałcz

09/02/2017 - 12:15:13

G2 Wałcz

 

Nieważne, gdzie spędzasz ferie, są zasady, o których zawsze należy pamiętać:

 • Informuj opiekunów gdzie dokładnie idziesz i o której godzinie wrócisz.
 • Nie noś kluczy, komórki, pieniędzy w widocznym miejscu – to może skusić potencjalnego złodzieja.
 • Nie rozmawiaj z obcymi osobami i nie ufaj im.
 • Przestrzegaj zasad poruszania się po drodze.
 • Nikomu nie podawaj swojego adresu zamieszkania, nazwiska, nr telefonu.
 • Jeśli ktoś próbuje Cię skrzywdzić, wołaj głośno o pomoc.
 • Jeśli ktoś krzywdzi Twojego kolegę, reaguj natychmiast i zawołaj osobę dorosłą.

Zasady postępowania w razie wypadku

Załamanie lodu

 • zagrożenie stanowi bardzo niska temperatura wody i otoczenia, zimowy strój oraz trudności z wydostaniem się na powierzchnię lodu; w takim przypadku wzywaj pomocy, połóż się płasko na wodzie, rozłóż szeroko ręce i próbuj wpełznąć na lód. Staraj się poruszać w kierunku brzegu leżąc na lodzie,
 • osobie, która znalazła się w wodzie podaj kij lub szalik i szybko wyciągnij ją na powierzchnię (zrób tak, jeśli jesteś silniejszy od tej osoby, jeśli nie – jak najszybciej zawołaj osobę dorosłą).

Odmrożenie

 • delikatnie masuj odmrożone miejsca, ogrzewając je stopniowo. Odmrożoną część ciała można ogrzać w ciepłej (nie gorącej) kąpieli,
 • przemoczone ubrania należy zdjąć, a ciało wytrzeć do sucha i okryć.

Złamania

 • nie poruszaj złamaną kończyną,
 • nie próbuj jej nastawiać,
 • należy unieruchomić dwa sąsiednie stawy, wykorzystując do tego np. kijki narciarskie, kawałek drewna, szali.

Bezpieczeństwo na śniegu i lodzie

 • do zjeżdżania na sankach wybieraj miejsca oddalone od ruchu samochodowego,
 • nigdy nie zjeżdżaj sankami leżąc na nich,
 • nie stój blisko zjeżdżających saneczkarzy i nie zastawiaj ścieżki zjazdu,
 • teren do zjazdu należy oczyścić z krzaków, kamieni i nierówności,
 • upewnij się, że Twoje sanki nie mają połamanych szczebli bądź wystających śrub. Jeśli mają, koniecznie poproś opiekuna o naprawę,
 • nie doczepiaj sanek do samochodu,
 • ślizgaj się na placach przeznaczonych na ślizgawki i lodowiska, unikaj zamarzniętych stawów, jezior, gdyż lód może być niewystarczająco wytrzymały, co grozi bardzo poważnym wypadkiem,
 • przebywając na lodowisku nie należy trzymać rąk w kieszeni,
 • nie rzucaj śnieżkami w samochody i zwierzęta,
 • nie rzucaj śnieżkami, gdy znajduje się w nich jakiś ciężki bądź niebezpieczny przedmiot (p. kamień).

Źródło: http://www.bezpiecznadroga.com.pl/

Bezpieczeństwo na ulicy i podwórku

G2 Wałcz
 • kiedy spadnie śnieg - poruszaj się ostrożnie po chodnikach i drogach: nie ślizgaj się, nie popychaj kolegów,
 • informuj rodziców lub opiekunów dokąd idziesz i o której wrócisz,
 • idąc w pobliżu drogi zachowaj szczególną ostrożność – długość hamowania pojazdów zimą jest znacznie dłuższa wskutek śliskiej nawierzchni,
 • nie baw się w odosobnionych miejscach – jeśli będziesz potrzebował pomocy, nikt Cię nie usłyszy,
 • nie wsiadaj do obcych samochodów, nie rozmawiaj z obcymi i nie ulegaj żadnym namowom obcych,
 • nie przyjmuj od nieznajomych żadnych przedmiotów na przechowanie – mogą pochodzić z kradzieży,
 • przed wyjściem ustal z rodzicami obszar, na jakim możesz się bawić
 • jeśli chcesz pójść do kolegi, zapytaj wcześniej o zgodę opiekuna.

Bezpieczeństwo w sieci

W trakcie zimowego wypoczynku rodzice mogą pozwolić Ci na większą swobodę czasową w korzystaniu z Internetu. Surfowanie w sieci to świetna zabawa, pamiętaj jednak, że i tam może czekać na Ciebie niebezpieczeństwo:

 • zamieszczane w Internecie informacje są publiczne, każdy może je zobaczyć i wykorzystać, dlatego nie podawaj swoich danych, nie dziel się prywatnymi informacjami.
 • nigdy nie zamieszczaj lub nie wysyłaj czegokolwiek, co może posłużyć do zlokalizowania Ciebie lub innej osoby (na przykład imienia i nazwiska, adresu e-mail, czy też adresu domowego lub numeru telefonu).
 • zachowaj dystans - nie organizuj spotkań z przypadkowymi osobami poznanymi w sieci
 • bądź szczery – nie podawaj się za kogoś, kim nie jesteś; bądź uprzejmy, ale nie wdawaj się w dyskusję z natrętnymi osobami.
 

Na skróty

Odsyłacze graficzne do wybranych działów na naszej stronie internetowej.

Galeria zdjęć

Zdjęcia z imprez szkolnych.


Nasza szkoła

Informacje o naszej szkole.O szkole

Robert Schuman

Nasze gimnazjum od 23 listopada 2004r. nosi imię Roberta Schumana. Czy to przypadek? Na pewno nie. Z całą odpowiedzialnością zdecydowaliśmy, by właśnie Robert Schuman był naszym patronem. Dlaczego? A czy jest człowiek, który bardziej zasługuje na taki "żywy pomnik" jakim jest nasza szkoła? Ktoś może powiedzieć, że tak, że w historii było wiele takich osób. Zapewne, ale my spośród nich wybraliśmy właśnie Roberta Schumana. To jego dokonania a także osobowość miały wpływ na nasz wybór.

Prosty, skromny i uprzejmy oto cechy, którymi określali Roberta Schumana jego przyjaciele i znajomi. To człowiek prawy, wierny zasadom, ale równocześnie postępowy. Gorący zwolennik nowatorskiego pojęcia patriotyzmu, według którego "liczy się przede wszystkim miłość do współbraci, nie zaś zewnętrzne przywiązanie do miejsc" Robert Schuman był człowiekiem wierzącym, ale nikomu nie narzucał swych poglądów. Tak w życiu prywatnym, jak i publicznym kierował się zasadami pełnej tolerancji i demokracji. Obce mu było przekonanie o własnej wyższości i nieomylności.

Kliknij

Historia szkoły

W 1618 roku do Wałcza przybyli jezuici - zakon stanowiący w Polsce od XVI do XVIII wieku niemałą potęgę. Po okresie poświęconym organizacji rozpoczęli starania o założenie szkoły. Okazały się one skuteczne, bowiem w 1651 roku władze miasta prawnie przekazały jezuitom tzw. "Górę Mniszą". W 1662 roku zakonnicy wybudowali swoją nową siedzibę i założyli szkołę, której fundatorami byli m. in. Tuczyńscy. Patronem szkoły został św. Stanisław Kostka. U stóp Góry Mniszej zbudowano również domki mieszkalne dla młodzieży. Na przeszkodzie w dalszym rozwoju jezuickiej placówki oświatowej stanęło jej niefortunne położenie w pobliżu rozlewiska jeziora Raduń i mokradeł rzeczki Młynówki. Dlatego jezuici zaczęli zabiegać o jak najszybsze przeniesienie szkoły do miasta.

W 1671 roku na mocy patentu króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673), bracia zakonni objęli w posiadanie obszar zwany w gwarze "Górą Rybią" albo "Górą Burmistrzowską" (obecnie znajduje się tutaj Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Kazimierza Wielkiego). Mimo to Góra Mnisza wciąż pozostawała własnością jezuicką. Władze miasta wielokrotnie wysuwały pretensje do tego terenu. Ale dopiero 5 sierpnia 1771 roku został zawarty układ: góra wróciła do miasta w zamian za przyznaną jezuitom ziemię koło Strączna. W II połowie XVIII wieku na Górze Mniszej założono cmentarz. Plan miasta z 1810 roku dzielił miejsce pochówków na dwie części: niemiecko-katolicką i polsko-katolicką. Najprawdopodobniej Polaków i Niemców chowano osobno.

Kliknij

Laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych

Informacje o laureatach i finalistach wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Wiktoria Burdun

Laureatka konkursu j. niemieckiego

Magdalena Wilczyńska

Laureatka konkursu polonistycznego

Justyna Kowalczewska

Laureatka konkursu polonistycznego

Ludzie uczą się w 25 procentach od mistrza, w 25 procentach słuchając samych siebie, w 25 procentach od przyjaciół, a w 25 procentach uczy ich czas.

Paulo Coelho

Kontakt

Dni wolne od zajęć, szukaj na stronie, kontakt.

Dni wolne od zajęć

 1. 31.10.2016 r.
 2. 02.11.2016 r.
 3. 19.04.2017 r.
 4. 20.04.2017 r.
 5. 21.04.2017 r.
 6. 02.05.2017 r.
 7. 16.06.2017 r.

Szukaj


Adres

Gimnazjum nr 2
im. R. Schumana w Wałczu
78-600 Wałcz
   ul. M. Konopnickiej 2
  67 258 47 28
  g2walcz(at)gazeta.pl
  g2walcz.com